Chi nhánh bông gió house

Căn hộ bông gió house

Trường Sa

Căn hộ 1

9,165,000 VNĐ

TIện ích phòng

Được thiết kế mở để kết nối với không gian thiên nhiên qua những ban công hay không gian mở của phòng khách,…

Tiện ích đi kèm

Image Box text

Tiện ích đi kèm

Image Box text

Tin tức